Nätverket Garden skapades för att korta ned det onödigt långa avståndet mellan ungt utvecklingsbehov och senior erfarenhet.  Att utvecklas ska inte behöva vara svårare än att fråga någon som gjort resan tidigare.

Nästa års program är ett första steg i denna riktning. Nätverket Garden anordnar events med nyskapande och etablerade näringslivsaktörer för att lära av deras framstegsfaktorer, undvika deras fallgropar och inspireras av deras resa.Nätverket Garden började under ett annat namn och med en tredjedel av dess nuvarande medlemmar i en dåligt isolerad lägenhet i Majorna. Idén var simpel: samla trevliga och drivna människor från olika branscher och med kompletterande kompetenser i syfte att växa tillsammans. Med olika intressen med med ett gemensamt mål - att utvecklas i sin karriär.


Nätverket Garden bygger på en övertygelse om det unika värde som skapas när drivna, sociala människor träffas och utbyter tankar, kontakter och idéer.


Svårare än så behöver det inte vara.


Copyright © Nätverket Garden 2021